Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu

Novi Zakon o doseljavanju stručne radne snage u Nemačku koji je stupio na snagu 01.03.2020. godine, doneo je mogućnost ubrzanog postupka dobijanja vize za kvalifikovanu radnu snagu.

 1. Prvi korak je da nađete poslodavca u Nemačkoj koji je spreman da za Vas pokrene ubrzani postupak. Potrebno je da popunite obrazac punomoćja uz koji se poslodavac obraća nadležnoj Službi za strance u Nemačkoj.
 2. Služba za strance pruža podršku poslodavcu tokom celokupnog postupka i stupa u kontakt sa ostalim nadležnim ustanovama.
 3. Poslodavac potpisuje Ugovor sa Službom za strance i plaća naknadu u iznosu od 411€.
 4. Nostrifikacija diplome je obavezna za dobijanje vize po ubrzanoj proceduri. Služba za strance vodi ovaj postupak kod nadležne službe za nostrifikaciju. Dokumentacija koja je neophodna je identična kao i kod samostalnog pokretanja procesa nostrifikacije koji je opisan u tekstu Kako podneti zahtev za vizu za rad u Nemačkoj.

Po dobijanju potpune dokumentacije, nadležna služba za nostrifikaciju diploma ima rok od 2 meseca da donese odluku o nostrifikaciji.

 1. Pored priznavanja diplome, neophodno je da Služba za strance pribavi dozvolu za Vaše zaposlenje od Savezne agencije za zapošljavanje. Rok za izdavanje ove dozvole je 7 dana.
 2. Kada su svi uslovi ispunjeni (nostrifikacija diplome i dozvola Savezne agencije za zapošljavanje), Služba za strance izdaje prethodnu saglasnost za izdavanje vize (Vorabzustimmung zum Visum), koju prosleđuje Vama. 
 3. Po dobijanju prethodne saglasnosti potrebno je da se registrujete za termin u Nemačkoj ambasadi u Beogradu u kategoriji „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“. Odluka o zahtevu za izdavanje vize se donosi u roku od tri nedelje.
 4. Ukupni troškovi ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu:
  1. Taksa za ubrzani postupak za stručnu radnu snagu kod službe za strance 411€
  2. Taksa za obradu zahteva za vizu 75€
  3. Troškovi u postupku nostrifikacije diplome

9. Celokupni postupak traje tri meseca.